Kurumsal Dış Değerlendirme

 • YÖK tarafından planlanan yükseköğretim kurumlarındaki dış değerlendirme dört ana hususu içerecek şekilde gerçekleştirilmektedir. Kurum tarafından hazırlanacak iç değerlendirme raporu (dış değerlendirmede esas alınmak üzere) aşağıdaki soruların cevabını içerecek şekilde hazırlanır:

 •       ·       Kurum ne yapmaya çalışıyor? (Kurumun misyonu ve hedefleri)

  ·       Kurum misyon ve hedeflerine nasıl ulaşmaya çalışıyor? (Kurumun yönetişim/organizasyonel süreçleri ve faaliyetleri)

  ·  Kurum misyon ve hedeflerine ulaştığına nasıl emin oluyor? (Kalite güvencesi süreçleri, İç değerlendirme süreçleri)

  ·   Kurum geleceğe yönelik süreçlerini nasıl iyileştirmeyi planlıyor? (Yükseköğretimin hızlı değişen gündemi kapsamında kurumun rekabet avantajını koruyabilmesi için sürekli iyileşme faaliyetleri)

  Raporun hazırlanma sürecinde Uşak Üniversitesi 3 Ekim 2017 tarihinde ön ziyaret ve 22- 25 Ekim 2017 tarihleri arasında Kurumsal Dış Değerlendirme sürecinden geçmiştir.

   Uşak Üniversitesi Kurumsal Geri Bildirim Raporu için  tıklayınız

 • .