ÇALIŞMA GRUPLARI

ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ

Süreç Yönetimi Çalışma Grubu

Arş.Gör. Emre ŞAKAR

Arş.Gör.Dr. Osman TÜZÜN

Öğr.Gör. Barış SARDOĞAN

Öğr.Gör. Muazzez ÇAKIR AYDIN

Şef Nüket SEVCAN YÖRÜK

Şef Faruk BABAKARDEŞ

 

Stratejik Plan İzleme Ve Değerlendirme Çalışma Grubu

Doç.Dr. Erhan AYDIN

Öğr.Gör. Kenan GÖKÇE

Arş.Gör.Dr. Osman TÜZÜN

İstatistikçi İnan AKTAŞ

Risk Yönetimi Çalışma Grubu

Öğr.Gör. Barış SARDOĞAN

Öğr.Gör. Muazzez ÇAKIR AYDIN

Şef Nüket SEVCAN YÖRÜK

Mali Hiz.Uzmanı Tuğba BOZ

 

Öz Değerlendirme Çalışma Grubu

Doç.Dr. Erhan AYDIN

Öğr.Gör. Kenan GÖKÇE

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa KARABACAK

Arş.Gör.Dr. Osman TÜZÜN

Öğr.Gör.Barış SARDOĞAN

 

Ölçme ve Değerlendirme Çalışma Grubu

Dr.Öğr.Üyesi Serpil ÜNAL KARAÇAM

Öğr.Gör. Üzeyir FİDAN

Öğr.Gör. Barış SARDOĞAN

İstatistikçi İnan AKTAŞ