Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Planı yayınlanmıştır.Tıklayınız