Kurumsal İç Değerlendirme

 

Kurumun yıllık iç değerlendirme süreçlerini izlemek ve beş yıl içinde en az bir defa gerçekleştirilecek dış değerlendirme sürecinde esas alınmak üzere, kurum tarafından her yıl hazırlanır

 

2015 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu

2016 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu

2017 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu

2018 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu

2019 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu

Kurumsal Dış Değerlendirme

  • YÖK tarafından planlanan yükseköğretim kurumlarındaki dış değerlendirme dört ana hususu içerecek şekilde gerçekleştirilmektedir. Kurum tarafından hazırlanacak iç değerlendirme raporu (dış değerlendirmede esas alınmak üzere) aşağıdaki soruların cevabını içerecek şekilde hazırlanır.
  • Kurum ne yapmaya çalışıyor? (Kurumun misyonu ve hedefleri)
  • Kurum misyon ve hedeflerine nasıl ulaşmaya çalışıyor? (Kurumun yönetişim/organizasyonel süreçleri ve faaliyetleri)
  • Kurum misyon ve hedeflerine ulaştığına nasıl emin oluyor? (Kalite güvencesi süreçleri, İç değerlendirme süreçleri)
  • Kurum geleceğe yönelik süreçlerini nasıl iyileştirmeyi planlıyor? (Yükseköğretimin hızlı değişen gündemi kapsamında kurumun rekabet avantajını koruyabilmesi için sürekli iyileşme faaliyetleri)
  • Raporun hazırlanma sürecinde Uşak Üniversitesi 3 Ekim 2017 tarihinde ön ziyaret ve 22- 25 Ekim 2017 tarihleri arasında Kurumsal Dış Değerlendirme sürecinden geçmiştir.
  • Uşak Üniversitesi Kurumsal Geri Bildirim Raporu için tıklayınız.

 

İç Kontrol Uyum Eylem Planı

Uyum Eylem Planı Sonuç Raporu

Uyum Eylem Planı(2009)

Uyum Eylem Planı(2014)

Uyum Eylem Planı(2015)

Uyum Eylem Planı (2016)

Uyum Eylem Planı (2017)

İç Kontrol Uyum Eylem Planı (2018)

 

İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporları

İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu 2017

İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu 2018