Kalite Koordinatörlüğünün Görev ve Sorumlulukları

(1) Mevcut iş Süreçlerinin tespiti, izlenmesi ve iyileştirilmesini sağlamak,

(2) Dokümantasyon alt yapısını oluşturmak, Kalite Koordinatörünün önerisiyle, rektörün onayıyla kurum çalışanları arasında n üyeler danışma n olarak görevlendirilir.

(3) İç ve dış paydaşların beklenti ve geri bildirimlerinin izlenmesinde akademik personel, idari personel, öğrenci ve mezun memnuniyet anketlerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi çalışmalarının tasarlanması, uygulanması ve raporlanmasını sağlamak,

(4) Kalite Yönetim Sistemi için gerekli süreçleri belirlemek, uygulamak ve sürdürülmesini sağlamak,

(5) Kalite Yönetim Sistemi performansı ve iyileştirme için ihtiyaçları raporlamak,

(6) Kalite Koordinatörlüğünün görevleriyle ilgili olarak Üniversitenin tüm akademik ve idari birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

(7) Kalite standartlarını takip ederek Kalite Yönetim Sisteminin yapılanmasını sağlamak,

(8) Kalite iç denetim planını hazırlamak ve iç denetimlerin yapılmasını sağlamak,

 (9) Kalite temsilcilerinin, iç denetçilerin, süreç sorumlularının ve çalışanların Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili eğitim almalarını sağlamak, konuyla ilgili eğitimler vermek,

 (10) Kalite hedeflerinin belirlenmesini ve hedef bazlı performans ölçümlerinin yapılmasını sağlamak,

(11) İç denetim faaliyetlerinin uygulanmasını sağlamak,

 (12) Dış denetimlerin yapılması için gerekli almaktır.

 (13) Bu Yönergeyle belirlenen usul ve esaslar ile kalite komisyonunun karları doğrultusunda gerekli çalışmaların yürütülmesinde Kalite Komisyonuna ve Birim Kalite Komisyonlarına destek olmaktır.