Kalite Politikamız 

1.    Uluslararası standartlarda sürdürülebilir bir hizmet vermek için kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin kalite yönetim sistemlerini oluşturmak ve yürütmek.

2.    Paydaş memnuniyetini artırmaya yönelik süreçleri sürekli iyileştirmek için sürdürülebilir mükemmellik anlayışını oluşturmak.

3.    Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak amacıyla tüm süreçlerde çevik liderliği ve çalışan katılımını sağlamayı hedeflemek.

4.   Üniversite personeli ve öğrencilerinin sürekli gelişiminin sağlanması için güncel eğitimlerin, kültürel ve sportif faaliyetlerin nitelik ve niceliğini artırarak sağladığı faydalar konusunda farkındalık oluşturmak.

5.  Teknolojik imkânlar ile verimli bir çalışma sistemi oluşturarak hızlı, güvenli ve verimli hizmet sunmak.

6.    Kurumsal kültürün oluşumunu ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

7.  Üniversitenin kalite hareketini desteklemek amacı ile ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Yistemine, Kal-Der EFQM Mükemmellik Yolculuğuna, Program Akreditasyonlarına, YÖK Kalite Kurulunun Kurumsal Değerlendirme Programına uyumlu hareket etmek.