Kalite Koordinatörlüğünden Sorumlu Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Metin GÜMÜŞ

Kalite Koordinatörü

 

Kalite Koordinatörü Yardımcısı (İdari Birimler)

Genel Sekreter Yardımcısı Kenan GÖKÇE

Kalite Koordinatörü Yardımcısı (Akademik Birimler)

Dr. Öğr. Üyesi Erhan  AYDIN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARABACAK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Veli ÇAPALI

Üye

 Öğr. Gör.Üzeyir FİDAN

Üye

Öğr. Gör.Muazzez ÇAKIR AYDIN

Üye

Arş.Gör. Osman TÜZÜN

Üye

Arş. Gör. Betül HAYRULLAHOĞLU

Üye

Arş. Gör. Emre ŞAKAR

Üye

Mali Hizmetler Uzmanı Tuğba BOZ

Üye

Şef Faruk BABAKARDEŞ

Sekretarya

Şef Nüket SEVCAN YÖRÜK