Kalite Koordinatörlüğünden Sorumlu Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Metin GÜMÜŞ

Kalite Koordinatörü

 

Kalite Koordinatörü Yardımcısı (İdari Birimler)

Genel Sekreter Yardımcısı Kenan GÖKÇE

Kalite Koordinatörü Yardımcısı (Akademik Birimler)

Dr. Öğr. Üyesi Erhan  AYDIN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARABACAK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Veli ÇAPALI

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Serpil ÜNAL KARAÇAM

Üye

 Öğr. Gör.Üzeyir FİDAN

Üye

Arş.Gör.Dr. Osman TÜZÜN 

Üye

Arş.Gör. Dr. Betül HAYRULLAHOĞLU

Üye

Arş. Gör. Emre ŞAKAR

Üye

Öğr.Gör. Muazzez ÇAKIR AYDIN

Üye

Mali Hizmetler Uzmanı Tuğba BOZ

Üye

İstatistikşi İnan AKTAŞ

Üye

Şef Faruk BABAKARDEŞ

Üye/Sekretarya

Şef Nüket SEVCAN YÖRÜK