Kalite Koordinatörü

 Prof. Dr. Metin GÜMÜŞ

Kalite Koordinatörü Yardımcısı (Akademik Birimler)

Dr. Öğr. Üyesi Erhan  AYDIN

Kalite Koordinatörü Yardımcısı (İdari Birimler)

Öğr. Gör. Kenan GÖKÇE

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARABACAK

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Serpil ÜNAL KARAÇAM

Üye

Arş.Gör. Dr. Osman TÜZÜN 

Üye

Öğr. Gör.Üzeyir FİDAN

Üye

Arş. Gör. Emre ŞAKAR

Üye

Öğr.Gör. Barış SARDOĞAN

Üye

Öğr.Gör. Muazzez ÇAKIR AYDIN

Üye

Mali Hizmetler Uzmanı Tuğba BOZ

Üye

İstatistikşi İnan AKTAŞ

Üye

Şef Faruk BABAKARDEŞ

Üye/Sekretarya

Şef Nüket SEVCAN YÖRÜK