Kurumsal Değerler

Misyon

Nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleriyle evrensel değerlere bağlı, özgüven sahibi, donanımlı bireyler yetiştirmeyi, toplumun ve bölgenin gelişimine yönelik ihtisaslaşma alanlarında projeler üreterek sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmeyi görev edinmiştir.

 Vizyon

Eğitim ve araştırma alanlarında mükemmelliğe önem veren, bilgi üreten, ihtisaslaşma alanında tasarım geliştiren, geleceğe yön veren girişimci bireyler yetiştiren ve toplumsal gelişime liderlik eden bir üniversite olmaktır.

 Kalite Politikamız 

Uşak Üniversitesi kalite politikası şu şekilde benimsenmiştir:

1. Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek için, kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin kalite yönetim sistemlerini oluşturmak ve yürütmek.

2. Paydaşlarımızın memnuniyetini artırmak amacıyla faydalı hizmetler sunarak mükemmeli hedeflemek, paydaşlardan geri bildirimler alarak bunları etkin bir biçimde yönetmek, artı değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakları etkin kullanmak ve sürekli iyileştirmeye yönelik yenilikçi bir kalite yönetim sistemi oluşturmak.

3. Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak amacıyla tüm süreçlerde liderliği ve çalışan katılımını sağlamayı hedeflemek.

4. Üniversite personeli ve öğrencilerinin sürekli gelişimini sağlanması için güncel eğitimlerin, kültürel ve sportif faaliyetlerin nitelik ve niceliğini artırarak sağladığı faydalar konusunda farkındalık oluşturmak.

5. Teknolojik imkanları kullanarak hızlı, etkin ve güvenli bir iletişim ortamıyla verimli bir çalışma sistemi oluşturmak.

6. Kurumsal kültürün oluşumunu ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

7. Üniversitenin kalite hareketini desteklemek amacı ile ISO 9001: 2015 kalite yönetim sistemine, Kal-Der EFQM Mükemmellik Yolculuğuna, YÖK Kalite Kurulunun Kurumsal Değerlendirme Programına uyumlu hareket etmek.