Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Planı

Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Planı yayınlanmıştır.Tıklayınız