Üniversitemizde İlk İç Tetkik Gerçekleşti.

Üniversitemizde yürütülen kalite çalışmalarının TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim sistemi standardına göre yeterliliğinin, etkinliliğinin takibi ile eksikliklerin ve uygunsuzlukların tespit edilerek giderilmesi amacıyla 20-23 Mayıs 2020 tarihleri arasında çevrimiçi (online) iç tetkik gerçekleşti. 

İlgili birim yöneticileri, birim kalite komisyonları ve iç tetkik ekibinin katıldığı toplantılarda; iç tetkikçiler ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Standartı maddeleri çerçevesinde sorular yönelterek birimler tarafından hazırlanan doküman ve kayıtları inceledi.

 

İç tetkikler sonunda birimlere tetkik raporlarına ilişkin süreç sonrası bilgiler verilerek, iyileştirme önerilerinde bulunuldu.