Üniversitemizde Değerlendirme ve İzleme Ziyaretleri (DİZ) Toplantısı gerçekleşti.

Üniversitemiz akademik birimleri tarafından hazırlanan 2019 Yılı Öz Değerlendirme Raporları hakkında birimlere ziyaretler gerçekleştirerek geri bildirimde bulunmak üzere, bu yıl ilk kez oluşturulan Değerlendirme ve İzleme Ziyareti (DİZ) Ekiplerine Koordinatörlüğümüz tarafından 14 Ocak 2020 tarihinde ziyaret sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Rektör Yardımcısı ve Koordinatör Prof.Dr. Metin GÜMÜŞ konuşmasında;

Üniversitemizde ilk kez yapılacak olan Değerlendirme ve İzleme Ziyaretlerinin,  kalite kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla yapılan çalışmalardan biri olduğunu söyledi. Bu ziyaretlerin, öz değerlendirme kapsamında birimler tarafından hazırlanan raporların incelenerek, fiziksel olanakları yerinde görerek güçlü ve gelişmeye açık yanlarının belirlenmesine yardımcı olacağını ve sonuçta birimlerde sürekli iyileştirme ve kalite kültürünün yerleşmesine katkıda bulunacağını belirtti.

Koordinatör Yardımcıları Dr.Öğr.Üyesi Erhan AYDIN ve Genel Sekreter Yardımcısı Kenan GÖKÇE tarafından, 20-24 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek olan DİZ ziyaretlerin amacı, ziyaret süreci, ziyaret sonunda hazırlanacak geri bildirim raporuna ilişkin bir bilgilendirme sunumu yapıldı.